Geschiedenis Kring De Achterhoek

Verenigingen zijn naast lid van de Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus ook lid van een kring. De kring beslaat een kleiner deel van Gelderland. De geografische afstand tussen de verschillende leden is veel kleiner.

In het verleden bestond de Federatie uit 7 kringen:
Kring 1 “Betuwe en Veluwezoom”
Kring 2 “De Liemers”
Kring 3 “Didam”
Kring 4 “Gendringen”
Kring 5 “Rijk van Nijmegen”
Kring 6 “De Graafschap”
Kring 7 “De Oude IJssel”.

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd binnen de Federatie gesproken over het terugbrengen van het aantal naar 3 kringen. Daarom zocht Kring De Graafschap toenadering tot Kring Gendringen (opgericht in 1938) om te komen tot een fusie. Begin jaren 70 heeft deze fusie vorm gekregen en sinds 18 januari 1972 vormen de verenigingen uit beider kringen “Kring De Achterhoek”. De naam wekt de indruk dat er alleen schutterijen en gilden uit de Achterhoek lid zijn van de kring. Er zijn echter ook verenigingen uit Overijssel lid, te weten Haaksbergen en Delden. In het verleden zijn ook verenigingen uit Tubbergen, Glanerbrug en zelfs uit Appingedam (provincie Groningen) lid geweest.

Er zijn geen verslagen over te vinden, maar veel verenigingen uit Kring De Oude IJssel zijn nu ook lid van Kring De Achterhoek. Met momenteel 25 verenigingen die lid zijn van de kring, is Kring De Achterhoek de grootste van de vier kringen van de Gelders Federatie.

In de loop van de jaren zijn er leden bijgekomen en vertrokken. Een grote verandering voor de kring was de omvorming van Kring Didam naar Kring Montferland. Dit als gevolg van de gemeentelijk herindeling van de overheid. In 2005 werden de gemeentegrenzen in dit deel van Gelderland aangepast. Aangezien Kring De Achterhoek toen nog groter was is aan de leden die in de nieuw te vormen gemeente Montferland hun standplaats hebben, op verzoek van de nieuw te vormen kring, de vraag voorgelegd of ze lid wilden worden van deze nieuwe kring. Een aantal leden zijn toen overgestapt. Zo komen we uit bij de huidige samenstelling van onze kring.

De roots van de kring is terug te zien in het wapen dat de kring als logo gebruikt. Tijdens de receptie in 1972 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Willem Tell uit Silvolde kreeg de toenmalige voorzitter van de vereniging, Wim Striekwold, een vaandel aangeboden met daarop het wapen van Huis Wisch door Jonkheer Vegelin van Claerbergen. Wim Striekwold was ook actief in het kringbestuur. De kring kreeg toestemming om het wapen van Huis Wisch te gebruiken. Heel lang heeft dit vaandel gewapperd tijdens de kringdagen van de kring. In 2010 is besloten om dit vaandeldoek te vervangen door een echte vlag en daarbij terug te grijpen op het originele wapen van Huis Wisch.

In de tijd van Kring Gendringen en Kring De Graafschap werd er naast een kringdag vaak ook diverse federatieve concoursen georganiseerd door de kringleden. In de statuten was vastgelegd dat ieder kringlid tenminste één concours per jaar moest bezoeken. Na de fusie is in het nieuwe reglement vastgelegd dat er maximaal twee concoursen per jaar zijn binnen de kring. Tegenwoordig is dit alleen nog de kringdag, waar er ook geschoten wordt voor kringkoning. Om de vijf jaar worden de oud-kringkoningen uitgenodigd om te bepalen wie zich vijf jaar lang kringkeizer mag noemen. Of er werd geschoten voor jeugdkringkoning was aan het begin van deze eeuw afhankelijk van de vereniging die de kringdag organiseerde. Sinds 2004 zijn organisatoren van een kringconcours verplicht dit onderdeel op te nemen in het programma van de kringdag. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Het programma van de kringdag volgt al jaren een bepaalde volgorde. Veel onderdelen berusten op jarenlange tradities. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontvangst ’s ochtends van de koningsparen, hun begeleiders en andere genodigden tijdens de erewijn. Deze wordt aangeboden door de burgemeester van de gemeente waar die dag de kringdag plaatsvindt. Na de erewijn volgt de officiële opening waarbij de aanwezige schutterijen en gilden in opstelvakken staan. Na enkele toespraken van de verenigingsvoorzitter, de burgemeester en de kringvoorzitter wordt de kringdag officieel geopend door deze laatste. De vlaggen worden tijdens het spelen van het Wilhelmus gehesen. De Nederlandse vlag, de kringvlag, de verenigingsvlag, de gemeentevlag, de vlag van de Gelderse schuttersfederatie en eventueel de Duitse vlag als er Duitse gastverenigingen zijn. Daarna volgt het vendelen door drie vendeliers van iedere aanwezige vereniging. Een prachtig schouwspel voor de koningsparen en genodigden.

Na de officiële opening volgen alle wedstrijden, waaronder defilé- en marswedstrijden. De vendeliers, marketentsters, bielemannen, schutters, muziekkorpsen en majorettekorpsen hebben ieder hun eigen wedstrijden. Aan het einde van de dag volgt de inhuldiging van de nieuwe kringkoning en jeugdkringkoning met aansluitend de prijsuitreiking van alle gehouden wedstrijden. Binnen Kring De Achterhoek houden ze wel van een feestje in de tent, maar gaan ze ook graag sportief met elkaar de strijd aan. Er wordt serieus gestreden voor de beste resultaten tijdens de kringdag, voordat er feest gevierd wordt.