Start

Hartelijk welkom bij de Schutters/Gildenkring

“ De Achterhoek “

Kring De Achterhoek is één van de vier kringen die Gelderland rijk is en de grootste qua verenigingen. De andere 3 kringen zijn: Kring Rijk van Nijmegen – De Betuwe, Kring De Liemers en Kring Montferland. Deze zijn weer aangesloten bij de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen “St. Hubertus”.

Een belangrijke taak van de kringen is het uitdragen en bewaren van tradities en folklore in het schutters- en gildewezen. Bestuurlijk ligt er voor ons een taak hieraan te werken. Het leggen van contacten en verstevigen tussen alle geledingen van schutterijen en gilden. Om uiteindelijk één grote schuttersfamilie te worden.

Bij Kring De Achterhoek zijn 25 schutterijen en gilden aangesloten. Zij vormen samen met hun leden de kring. Zo geeft de kring aan, elkander nodig te hebben om sterk te blijven om onze doelstelling te blijven behalen. Door één collectief te zijn staan we samen sterk.

Maar in deze moderne tijd is een eigen internetpagina natuurlijk niet weg te denken. Via deze weg willen wij de schutterijen, gilden en buitenstaanders een kijkje gunnen in de keuken van onze mooie cultuur en hoe actief wij zijn. Op deze manier geven wij aan hoe mooi onze schutters- en gildewereld is en hoe wij op een ontspannen manier met elkander omgaan om de strijd aan te gaan, maar bovenal om onze gebruiken en tradities in ere te houden.

Natuurlijk hebben wij als kringbestuurders graag dat onze internetpagina regelmatig bezocht zal worden om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Wij als bestuurders zullen dan ook zorgdragen dat deze internetpagina actueel blijft. Met en via deze internetpagina zullen de banden met de andere kringenbesturen en leden alleen maar beter worden en versterken.

We hopen waar mogelijk met ons allen, alle schuttersvrienden / vriendinnen en gildebroeders en zusters samen, te bouwen aan onze schutterswereld om deze te vernieuwen en levendig te houden. Dit zonder aantasting van gebruiken en tradities en met de grootste zorgvuldigheid.

Zo hoop ik dat u al een indruk hebt hoe onze schutterswereld is en kan zijn.

Ik wil afsluiten met onze schuttersspreuk, dat altijd hoog in het vaandel staat:

Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid

Jan Woltering, Voorzitter Kring “De Achterhoek”

Laatste update 5-5-2024

Gemaakt door  LKwebdesign  i.o.v. Kring De Achterhoek