Federatie

Vincent Derksen, Concoursbegeleider
Wilfried van Aken, Penningmeester