Kringdag 2014

Schutterij Wilhelmina uit Azewijn bestaat dit jaar 125 jaar.
Zaterdag, voorafgaand aan de kringdag, hebben ze een druk bezochte receptie gegeven. Zondag, de kringdag, hebben ze dit feit gevierd met 21 korpsen / delegaties tijdens een zonovergoten dag.

  

     

  

  

Om alle wedstrijden te kunnen houden was de wei van een boer gladgeschoren en ingericht als concoursterrein. In de feesttent begon de dag ’s ochtends vroeg met de erewijn voor genodigden. Burgemeester Leppink-Schuitema bood namens de gemeente Montferland deze aan. De meeste verenigingen van Kring De Achterhoek zijn afkomstig van een andere gemeente. De burgemeester voelde zich ook een beetje gastvrouw en heette daarom een ieder welkom in het mooie Montferland. In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken bood de voorzitter van Schutterij Wilhelmina, Bennie Thomassen, alle koningsparen een fles wijn aan die gebotteld is in het dorp Azewijn door Avitera wijngoed. Door een tekort aan juryleden kregen de verenigingen bij de commandantenbespreking te horen dat de marsvolgorde werd veranderd, zodat de tijden van de verschillende wedstrijdonderdelen ook veranderd kon worden. De verenigingen moesten daardoor bij enkele wedstrijden langer wachten dan gebruikelijk, maar de organisatie heeft geen wanklank gehoord. Het stralende weer van deze dag zal daarbij ook meegespeeld hebben. 

Voor aanvang van de mars- en defiléwedstrijden werd de dag geopend op het hoofdveld met enkele korte toespraken, waarna de kringdag door kringvoorzitter André Bluemink officieel geopend werd verklaard. De saluutschoten lieten op zich wachten, maar na de gezamenlijke vendelhulde werden ze toch afgevuurd. Met de marsroute werd heel het dorp Azewijn aangedaan, die massaal was uitgelopen om alle korpsen voorbij te zien trekken. Bij terugkomst op het concoursterrein werd direct begonnen met de overige wedstrijden. De bezoekers konden een kijkje nemen bij het vendelen, de muziek- en schietwedstrijden. Ook de bielemannen lieten zien hoe snel ze een boomstam kunnen doorhakken. Marketentstergroepen lieten op het terras hun kunnen zien. 

                 

Ook de koningsparen streden voor de hoogste eer. Binnen de vereniging is het gebruikelijk dat de dames met een knuppel de vogel neerhalen. De koninginnen/prins-gemalen kregen daarom een groot veld waarop ze, in lijn van de traditie, ook met de knuppel de vogel te lijf gingen. Belangrijk daarbij is de knuppel tijdig los te laten, anders wordt de knuppel naar achteren gegooid in plaats van omhoog. Scarlett Hazenbrink, van Schuttersgilde St. Martinus uit Gaanderen, knuppelde de romp naar beneden. Daarop besloot haar partner, Glenn Schut, er vol voor te gaan. Bij de koningen schoot hij het laatste stuk van de romp naar beneden. Glenn is daarmee de nieuwe kringkoning geworden. De toeschouwers hebben daarna de spannende strijd bij de jeugd bekeken. De romp werd goed losgeschoten, maar bleef schuin hangen. Na divers schoten lukte het Marije Seinhorst de romp naar beneden te schieten. Marije is ook al van Schuttersgilde St. Martinus uit Gaanderen. Nog nooit in de geschiedenis van de kring is het voorgekomen dat de prijzen om de hoogste eer bij dezelfde vereniging terecht kwam. Een unicum. 

  

Bij de inhuldiging van de nieuwe kringkoning en jeugdkringkoningin werd de vendelhulde gebracht door de jeugdvendeliers van Schutterij Wilhelmina uit Azewijn, maar óók door de vendeliers van Schuttersgilde St. Martinus uit Gaanderen. De vendeliers hebben het zelf ook goed gedaan, want de kringbeker voor het vendelen werd door hen gewonnen. De kringbekers voor de hoogste waardering marcheren én de hoogste waardering defileren werd gewonnen door Schutterij St. Martinus uit Dichteren. De laatste kringbeker, gewonnen voor het hoogste aantal punten bij 3 disciplines schieten (luchtgeweer, luchtpistool en kruisboog) werd wederom uitgereikt aan Schutterij De Eendracht uit Ulft.  

        

In zijn slotwoord gaf voorzitter Bennie Thomassen aan zeer trots te zijn op het zeer geslaagde weekeinde. Iedereen was het met hem eens, gezien het applaus wat hij kreeg na zijn toespraak.