Ondertekening Statuten

De statuten zijn als PDF-bestand te bekijken.

Statuten

Ondertekening statuten door de:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Notaris