Online aanvragen

  Gegevens aanvrager

  Gegevens kandidaat

  Gegevens uitreiking

  Gegevens schuttersloopbaan

  Toelichting moet een schutterslevensloop en een uitgebreide toelichting over de bijzondere verdiensten van de kandidaat bevatten.
  Aanvragen zonder toelichting kunnen niet in behandeling worden genomen.