Online aanvragen

Gegevens aanvrager

Gegevens kandidaat

Gegevens uitreiking

Gegevens schuttersloopbaan

Toelichting moet een schutterslevensloop en een uitgebreide toelichting over de bijzondere verdiensten van de kandidaat bevatten.
Aanvragen zonder toelichting kunnen niet in behandeling worden genomen.